Logopedska priprema za polazak u školu

Polazak u školu i navikavanje na školske obaveze je veoma važno. Zato smo omogućili da u našem logopedskom kabinetu izvršite pripremu dece za polazak u školu, savetovanje roditelja i dalje praćenje tokom polaska u školu.

1 Comment

Virus i bakterija i realna potreba za antibiotskom terapijom

Najveći broj infekcija kod dece predškolskog i ranog školskog uzrasta jesu virusne. Istina je, međutim, da se ovaj statistički podatak ne slaže u potpunosti sa brojem antibiotika koji je prepisan deci. Taj broj je mnogo veći i moramo se upitati, kada je zaista neophodno uključiti antibiotike, a kada ne. Da bismo prepisali to čudo postpenicilinske ere zvano antibiotik, moramo kao lekari biti odgovorno sigurni da je izazivač bolesti kod našeg pacijenta bakterija

1 Comment

Kako nam se vratio veliki kašalj?

Pertusis ili veliki kašalj je lako prenosiva, zarazna bolest disajnih puteva koju izaziva bakterija Bordotella pertussis. Izvor zaraze je isključivo bolesnik od početka bolesti do 1-2 kod lečenih i 4-5 nedelja kod nelečenih pacijenata.

1 Comment