Usluge

Pedijatrijski pregledi


 • Pedijatrijski pregled
 • Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana
 • Pedijatrijski pregled sa izradom krivulje rasta
 • Pedijatrijski pregled subspecijaliste
 • Kontrolni pregled subspecijaliste
 • Pedijatrijski pregled profesora
 • Pedijatrijski pregled profesora 
 • Pedijatar – konsultacija bez deteta
 • Pedijatrijski pregled – timska procena i praćenje psihomotornog razvoja deteta
 • Hitna poseta pedijatra
 • Savetovalište
 • Kućna poseta pedijatra

Subspecijalistički i specijalistički pregledi


 • Hitan pregled subspecijaliste
 • Pedijatrijski pregled profesora endokrinologa
 • Kontrolni pregled profesora endokrinologa
 • Pedijatrijski pregled kardiologa
 • Kontrolni pregled kardiologa
 • Pedijatrijski pregled imunologa – alergologa
 • Kontrolni pregled imunologa – alergologa
 • Pedijatrijski pregled  dečijeg hirurga
 • Kontrolni pregled dečijeg hirurga
 • Pregled dečijeg neuropsihijatra
 • Kontrolni pregled dečijeg neuropsihijatra
 • Pregled specijaliste fizijatra
 • Kontrolni pregled specijaliste fizijatra
 • Specijalista – pregled i kontrolni pregled
 • Ultrazvučni i radiološki pregledi

Logopedsko i psihološko savetovalište


 • Logopedska procena
 • Logopedski tretman
 • Logopedska procena govorno-jezičkog statusa za polazak u školu
 • Korekcija svih govornih poremecaja:
  DISGRAFIJE  (poremecaj u pisanju), DISLEKSIJE  (poremecaj u citanju) i
  MUCANJA
 • Savetodavni rad sa roditeljima za stimulaciju govorno-jezickog razvoja
 • Psihološka opservacija
 • Psihološko savetovanje
 • Psihološko testiranje
 • Psiholog – ispitivanje zrelosti za polazak u školu

Ostale usluge


 • Inhalacija
 • Obrada pupka
 • Davanje injekcije
 • EKG
 • Spirometrija deteta
 • Bronhodilatatorni test
 • Merenje deteta
 • Kućna poseta pedijatra sa medicinskom sestrom
 • Kućna poseta medicinske sestre
 • Kućna poseta patronažne sestre
 • Ultrazvučna dijagnostika
 • Davanje intramuskularnih injekcija
 • Infuziona terapija

Zakažite pregled

E-Mail: prvapedijatrija@gmail.com
Telefon: 060 60 44 015
Adresa: Prvomajska 11, II sprat, Niš