Redni br. Naziv usluge Cena
1. Pedijatrijski pregled 4,000.00
2. Pedijatrijski pregled sa KKS, CRP 5,000.00
3. Kontrolni pedijatrijski pregled u okviru 7 dana od prvog pregleda 3000.00
4. Kontrolni pedijatrijski pregled u okviru 7 dana od prvog pregleda sa KKS, CRP 4000.00
5. Konsultacija pedijatra bez deteta – izdavanje potvrde 2,000.00
6. Kućna poseta pedijatra 6,500.00
7. Kućna poseta pedijatra na teritoriji van Niša 8,000.00
8. Pregled u savetovalištu 5,000.00
9. Pregled u savetovalištu sa UZ kukova (dr Aleksandra Dobrosavljević) 7,000.00
10. Sistematski pregled školarca 3,000.00
11. Sistematski pregled školarca sa KKS, CRP 4,000.00
12. Pregled pedijatra – endokrinologa prof.dr Ljiljane Šaranac 5,000.00
13. Kontrolni pregled pedijatra – endokrinologa prof.dr Ljiljane Šaranac 3,500.00
14. Pregled pedijatra – pulmologa doc.dr Snežane Živanović 5,000.00
15. Kontrolni pregled pedijatra – pulmologa doc.dr Snežane Živanović 3,500.00
16. Pregled pedijatra – pulmologa doc.dr Snežane Živanović sa spirometrijom 8,000.00
17. Pregled pedijatra imunologa – alergologa prim. dr Mirjane Živanović 4,500.00
18. Kontrolni pregled pedijatra imunologa – alergologa prim.dr Mirjane Živanović 3,000.00
19. Kožni alergo test – PRICK test 3,000.00
20. Spirometrija 3,500.00
21. Pregled pedijatra – kardiologa dr Karin Vasić 4,500.00
22. Pregled pedijatra – kardiologa dr Karin Vasić sa UZ srca 6,500.00
23. Pregled specijaliste fizijatra dr Dragana Stamenkovića 4,000.00
24. Kontrolni pregled specijaliste fizijatra dr Dragana Stamenkovića 3,000.00
25. Pregled dečijeg neuropsihijatra prof.dr Milene Dimić 5,000.00
26. Kontrolni pregled dečijeg neuropsihijatra prof.dr Milene Dimić 4,000.00
27. Pregled specijaliste dečije i adolescentne psihijatrije dr Ninoslave Simić 4,000.00
28. Kontrolni pregled specijaliste dečije i adolescentne psihijatrije dr Ninoslave Simić 3,000.00
29. Pregled subspecijaliste dečije hirurgije msc.dr Danijele Đerić 4,500.00
30. Kontrolni pregled subspecijaliste dečije hirurgije msc.dr Danijele Đerić (7 dana od prethodnog) 3,000.00
31. Obrada opekotine deč.hir. 7,000.00
32. Obrada rane deč.hir. 5,000.00
33. Obrada rane sa ušivanjem 8,000.00
34. Skidanje konaca 3,000.00
35. Previjanje rane deč.hir. 3,000.00
36. Pregled subspecijaliste dečije hirurgije sa intervencijom 6,500.00
37. Predoperativni pregled sa KKS, određivanjem krvne grupe, Rh faktorom i vremenom koagulacije 10,000.00
38. Ultrazvuk jedne regije (dr Tihana Ristić, dr Marija Kenić) 4,000.00
39. Psihološka procena 4,000.00
40. Psihoterapija i savetovanje 3,500.00
41. Kućna poseta psihologa 5,000.00
42. Logopedska procena 3,500.00
43. Logopedski tretman 30min 2,500.00
44. Defektološka procena 3,500.00
45. Defektološki tretman 2,500.00
46. Fizikalni tretman 2,000.00
47. Poseta patronažne sestre 3,000.00
48. Paket od 5 dolazaka patronažne sestre 13,000.00
49. Davanje IM. injekcije 500
50. Davanje IM. terapije Longaceph-a 1,000.00
51. Davanje IV. infuzije 2,000.00
52. Inhalacija 500
53. Obrada pupka 700
54. Brzi test na Streptoccocus A 700
55. Brzi test na EB virus 700
56. Brzi test na influencu 1,000.00
57. Brzi kombinovani test na Rota/Adeno/Astra/Noro virus 1,500.00
58. Laboratorija – KKS, CRP 1,000.00