Pertusis ili veliki kašalj je lako prenosiva, zarazna bolest disajnih puteva koju izaziva bakterija Bordotella pertussis. Izvor zaraze je isključivo bolesnik od početka bolesti do 1-2 kod lečenih i 4-5 nedelja kod nelečenih pacijenata.

Bolest počinje nakon inkubacije 7-10 dana kapljično, kao i kod ostalih respiratornih infekcija i prolazi kroz tri stadijuma.

Prvi stadijum traje 5-15 dana sa simptomima u vidu malaksalosti, curenja nosa, blago povišene temperature, povremenog kašlja. Sledi drugi stadijum bolesti u trajanju 2-3 nedelje, koji se odlikuje napadima ili paroksizmima kašlja sa zacenjivanjem (zbog poteškoća u izbacivanju guste sluzi), što se često završi povraćanjem. Na kraju napada kašlja javlja se dug napor pri udahu koji stvara karakterističan visoki ton, zbog čega se bolest i zove „magareći kašalj“. Tokom takvih napada dete može pomodreti, usled nedostatka kiseonika. Opisane tegobe se obično povlače za 10-12 nedelja, pa se zato bolest još naziva i „bolest od 100 dana“. U poslednjem stadijumu bolesti (rekonvalescencije) kašalj se smiruje, opšte stanje se popravlja i dolazi do ozdravljenja.

Bolest se leči antibiotskom i simptomatskom terapijom, u prvom redu usmerenom protiv kašlja.

Veliki kašalj se može sprečiti opštiom preventivnim merama kao što su izbegavanje bliskog kontakta sda osobama koje imaju opisane simptome bolesti, često pranje ruku, raznovrsna ishrana i vakcinacija.

Klinički oblici bolesti variraju od lakših do težih formi koje mogu biti praćene komplikacijama. U najvećem riziku od komplikacija su mala deca i trudnice.

Vakcinacija ne daje doživotni imunitet, ali sprečava nastanak teških formi bolesti.