U Prvoj pedijatriji imamo novu važnu aktivnost iz logopedskog kabineta u kojoj još jednom pokazujemo koliko mislimo na vas i vaše mališane!

Polazak u školu i navikavanje na školske obaveze je veoma važno. Zato smo omogućili da u našem logopedskom kabinetu izvršite pripremu dece za polazak u školu, savetovanje roditelja i dalje praćenje tokom polaska u školu.

Dragi roditelji budućih đaka prvaka,
Obaveštavamo vas da u Prvoj pedijatriji možete obaviti logopedske procene govorno-jezičkog statusa vašeg deteta, budućeg đaka prvaka.

Ukoliko imate dilemu i želite da se bliže upoznate sa značajem dobro formiranog govora i jezika, završetka faze bezbrižnog detinjstva koje u logopediji zovemo faza lingvalnog perioda i sa novom etapom razvoja govora i jezika koja dolazi, koju u logopediji zovemo postlingvalna faza, prijavite se za logopedsko testiranje svog budućeg prvaka.

Logoped Violeta Mihailović, sa dugogodišnjim radnim logopedskim iskustvom sa školskom decom, proceniće validnim i standardizovanim testom govorno–jezički status za uzrast dece od sedam godina.

Pri tom, imate privilegiju da dobijete smernice i savet kako da pripremite dete za školu u kojoj se znanje prenosi, razmenjuje, usvaja i pokazuje verbalnim putem.
Zato vam nudimo ovu posebnu privilegiju da dobijete prave smernice direkno od školskog logopeda i spremno krenete sa svojim detetom u osvajanje novog životnog doba, koje zovemo i najlepšim.