Virus i bakterija i realna potreba za antibiotskom terapijom

Najveći broj infekcija kod dece predškolskog i ranog školskog uzrasta jesu virusne. Istina je, međutim, da se ovaj statistički podatak ne slaže u potpunosti sa brojem antibiotika koji je prepisan deci. Taj broj je mnogo veći i moramo se upitati, kada je zaista neophodno uključiti antibiotike, a kada ne. Da bismo prepisali to čudo postpenicilinske ere zvano antibiotik, moramo kao lekari biti odgovorno sigurni da je izazivač bolesti kod našeg pacijenta bakterija

1 Comment