URINARNA INFEKCIJA KOD DECE

Infekcije urinarnog trakta mogu se javiti kod dece svih uzrasta i zahvatiti različite delove urinarnog sistema. Većina urinarnih infekcija je izazvana bakterijama koje čine normalnu floru creva (Ešerihija koli, Enterobakter, Klebsijela, Proteus).Ove bakterije su normalni stanovnici creva, ali ako se nađu u urinarnim putevima izazivaju infekciju.

0 Comments